Skip to Content

تولید17تن ماهی در رشتخوار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشتخوار گفت: شهرستان با دارا بودن 103 هکتار منابع آبی نیمه طبیعی در سال جاری بالغ بر 11 هزار کیلو گرم ماهی گرمایی، شاه میگو و بیش از 6 تن ماهی در استخرهای آب کشاورزی شهرستان رشتخوار پرورش داد.

تولید17تن ماهی در رشتخوار به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد ، محمد رستمی افزود: از محل اعتبارات طرح توسعه کشاورزی در بخش دام جهاد کشاورزی شهرستان رشتخوار اعتباری بالغ بر 8میلیاردو720میلیون ریال به تعداد 141 پروژه بهسازی و ساماندهی اماکن دامی در سطح شهرستان با همکاری نظام صنفی و شرکت های خدمات مشاوره ای اختصاص داده است.

وی گفت:از این تعداد 71 طرح با اعتبار 5میلیاردو 72میلیون ریال پرداخت و دیگر طرح‌ها در حال جذب است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشتخوار همچنین در بخش توسعه صنعت طیور این شهرستان، گفت:برای احداث یک واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت53 هزارقطعه مبلغ 1000 میلون ریال مصوب و پرداخت شد.

رستمی همچنین در خصوص توسعه صنعت زنبور داری در شهرستان رشتخوار، گفت:در سال جاری 990 میلیون ریال جهت توسعه و احداث جایگاه به 8 زنبور دار اعتبار اختصاص داده است.

به گفته وی در بخش پرورش گوساله پرواری نیز 300 ملیون ریال جهت سرمایه در گردش و در بخش پرورش گاو شیری 1500 میلیون ریال جهت احداث یک واحد گاوداری 20 راسی و 8000میلیون ریال جهت سرمایه در گردش به یک گاوداری 700 راسی در شهرستان رشتخوار اختصاص یافته است. /س

Authors: باشگاه خبرنگاران