Skip to Content

ثبت هفت وقف جدید به ارزش 13 و نیم میلیارد ریال در خراسان رضوی

مسئول دفتر مشاوره وقف خراسان رضوی از ثبت هفت وقف جدید به ارزش 13 و نیم میلیارد ریال در بهمن امسال در این استان خبر داد.

ثبت هفت وقف جدید به ارزش 13 و نیم میلیارد ریال در خراسان رضوی به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد ، حجت الاسلام جمال ایزدی گفت :  بزرگ ترین وقف بهمن ماه امسال در خراسان رضوی به ارزش 4 میلیارد ریال است.

وی هيأت فرهنگي مذهبي ثار ا... (ع) را واقف این وقف اعلام کرد و افزود : این وقف شامل يك باب منزل دو واحدي واقع در كوي طلاب مشهد با نیت احداث حسينيه و هيأت فرهنگي مذهبي ثار ا...(ع) براي انجام فعاليت هاي فرهنگي و مذهبي  به ثبت رسید.

ایزدی بیان کرد : همچنین واقفان ورثه مرحوم قربانی به نیابت از والدین مرحومشان يك قطعه زمين به مساحت 200 متر مربع را جهت احداث اماكن مذهبي و فرهنگي قرآني وقف نمودند که ارزش موقوفه دو میلیارد ریال برآورد شده است.

وی در خصوص وقفی دیگر اظهار کرد : دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب منزل جهت مدارس و دانش آموزان منطقه تبادكان مشهد به ارزش2میلیارد ریال و يك قطعه زمين به مساحت 1229متر مربع و ارزش 500 میلیون ریال با نیت احداث مجتمع رفاهي ، آموزشي و فرهنگي مذهبي براي نگهداري و اسكان ایتام  را دو خیر خراسانی وقف کردند./س

 
 

Authors: باشگاه خبرنگاران