Skip to Content

ثبت 498 ژن قارچي در بانک جهاني ژن

ثبت 498 ژن قارچي در بانک جهاني ژن

498 ژن قارچی به همت عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با همکاری دانشگاه های بین المللی در بانک جهانی ژن ثبت شد . 
معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد امروز گفت: ژن های قارچی به همت دکتر quotation mark محمدجواد نجف زاده quotation mark عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با همکاری محققانی از هلند، برزیل و چین ، شناسایی و در بانک ژن بین المللی آمریکا (NCBI) به ثبت رسید.
دکتر تفقدی افزود: ‌با شناسایی این قارچ ها و مخزن بیماری و اتخاذ روش مناسب درمانی می توان بیمار را سریعتر به شرایط عادی زندگی بازگرداند.
وی گفت : همکاری با دانشگاه های کشورهای دیگر که از پنج سال پیش آغاز شده ، به این شکل است که نمونه های قارچی که از منبع عفونت و یا بیماران دریافت شده ، برای این گروه ارسال و مراحل تحقیقاتی آنالیز و مولکولی بر روی آنها انجام می شود.
quotation mark محمدجواد نجف زاده quotation mark عضو هیئت علمی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی و محقق برگزیده جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.