Skip to Content

جراحی تخلیه خونریزی مغز با روشی جدید در مشهد انجام شد

جراحی تخلیه خونریزی مغز با روشی جدید در مشهد انجام شد

متخصصان گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد با انجام یک روش ابداعی و جراحی غیرتهاجمی 'تخلیه نسبی خونریزی داخل نسج مغز' را انجام دادند.

 

به گزارش روز شنبه دانشگاه علوم پزشکی مشهد: این عمل جراحی به همت مدیر گروه جراحی مغز و اعصاب این دانشگاه و همکارانش بر روی یک بیمار 65 ساله با موفقیت اجرا شد.

مدیر گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این خصوص گفت: این عمل جراحی برای بیمارانی که دچار خونریزیهای وسیع بافت مغز هستند قابل انجام است.

دکتر 'حمید اعتماد رضایی' افزود: در این روش از یک کاتتر(لوله) ابداعی و برگرفته از ستهای جراحی لاپاراسکوپ استفاده شده است.

وی گفت: استفاده از این ابزار ابداعی با اندازه گیریها و بررسیهای دقیق بر روی بیمار صورت گرفت و در محل مجاور خونریزی نسج مغز بیمار نصب و جای گذاری شد.

او با بیان اینکه در این عمل جراحی نیازی به برش وسیع و دسترسی کامل به نسج مغز بیمار برای خارج کردن خونریزی نیست افزود: در این عمل جراحی با استفاده از تصویر نمایشی 'نورواندوسکوپ' که دستگاهی برای جراحی مغز به روش غیرتهاجمی است تخلیه لخته های خون موجود در نسج مغز بیمار تا حدود 50 درصد انجام شد.

مدیر گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین 'کاهش مدت بیهوشی و کاهش عوارض مغزی' را از مزایای روش ابداعی جراحی مغز توسط متخصصان مغز و اعصاب این دانشگاه عنوان کرد.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان قطب پزشکی در شرق کشور دارای هشت هزار دانشجو و افزون بر 17 هزار پرسنل بهداشتی و درمانی است. 

30 درصد دانشجویان این دانشگاه در 161 رشته و در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد، تخصص و فوق تخصص در رشته های مختلف پزشکی مشغول تحصیل هستند. 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 15 شبکه بهداشت و درمان، هفت دانشکده، 46 مرکز تحقیقاتی و 23 بیمارستان را زیر پوشش دارد. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دانشکده های پرستاری و مامایی، پزشکی، بهداشت، پیراپزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و طب سنتی تحصیل می کنند.