Skip to Content

جشنواره نخستین واژه آب در مدارس رشتخوار برگزار شد

جشنواره نخستین واژه آب ویژه دانش آموزان مدارس ابتدائی رشتخوار به صورت نمادین و همزمان با مدارس سراسر این شهرستان در روستای احمد آباد آستانه برگزار شد.

جشنواره نخستین واژه آب در مدارس رشتخوار برگزار شدبه گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، فرماندار رشتخوار گفت: این جشنواره با همکاری اداره آبفای روستایی و آموزش و پرورش با هدف بیان اهمیت و نقش آب در زندگی انسان ها و انتقال مفاهیم صرفه جویی در مصرف آب، ویژه دانش آموزان مدارس ابتدائی برگزار شده است.
عرب با بیان نقش آب در حیات انسان ها، افزود: این نعمت خدادادی جایگزین ندارد و باید بهینه مصرف شود.
وی با اشاره به کارکردهای آب در زندگی روزمره ی مردم، افزود: صرفه جویی در مصرف این ماده ی حیاتی باید مورد توجه و تأکید همگان قرار گیرد.
فرماندار رشتخوار با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آب در این شهرستان گفت: برگزاری چنین جشنوارهایی با این کیفیت سبب نهادینه شدن این فرهنگ مهم و صرفه جویی مایع حیاط خواهد شد.