Skip to Content

جولان فيروزه هاي چيني در بازار کشور

جولان فيروزه هاي چيني در بازار کشور

بازرس اتحادیه کشوری طلا و جواهر گفت : فیروزه های مصنوعی معروف به فیروزه چینی ، آمریکایی و مصری، نیمی از بازار فروش فیروزه نیشابور را از آن خود کرده است .
آقای تقی‌زادگان افزود : متاسفانه فیروز های چینی که معروف به فیروزه آمریکایی اند در بازار ایران به راحتی جولان می دهند .
وی ادامه داد : این وضع نشان از تقاضا در بازار و نیاز بخش تولید به ماده خام است.
تقی زادگان عنوان کرد: رقابت نزدیک فیروزه های مصنوعی و فیروزه اصل نیشابور بسیار زیاد است و در این رابطه باید برنامه ریزی دقیق برای حمایت از فعالان و شاغلان صنعت فیروزه در کشور و نیشابور انجام گیرد.
وی افزود : هیچ آمار دقیقی از واردات و صادرات سنگ فیروزه وجود ندارد .