حاج ميرزا علي اكبر خيامي

حاج ميرزا علي اكبر خيامي فرزند سيد عبدالله خيامي از بازرگانان متعهد و پر تلاش  و يكي از شخصيت هاي بزرگ خراسان  و سر سلسله سادات  حسيني و از مجاهدان صدر مشروطيت . سيد علي اكبر خيامي در سال 1269 ه.ش در مشهد متولد شد  و در جواني به كارتجارت  داخلي و خارجي روي آورد .  ايشان  پايه گذار  امور حمل  و نقل سريع  در خراسان  بود . اين ابتكار  و روش او  به تويج حمل و نقل  در  ايران انجاميد  و كار  مسافربري  و باربري  از وضع  نابسامان و ابتدايي در آمد  و شكل  راحت و منظمي  به خود گرفت .

تا آخرين روز حيات عضو هيأت مديره  كاخانجات صنعتي  ايران  ناسيونال  بود . خيامي در تمام دوران  زندگي نمونه  بارز و مشخص يك فرد  پرهيزگار  به شمار مي رفت .  مرحوم خيامي  روز 17 دي ماه 1351 ه.ش  در مشهد چشم از جهان فروبست و ر حرم مطهر رضوي دفن شد .