رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

حضور با شکوه مردم خراسان رضوی در انتخابات - محتوای خبر

 

 

متن خبر

حضور با شکوه مردم خراسان رضوی در انتخابات

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرکز خراسان رضوی، مردم خراسان رضوی همگام با مردم سراسر کشور، سرود وحدت خواندند و

حضور با شکوه مردم خراسان رضوی در انتخاباتحماسه ای دیگر خلق کردند.