Skip to Content

حضور فعال رسانه استانی در سفر شش ساعته ریس جمهور به مشهد مقدس + تصاویر

گزارش تصویری از حضور رسانه استانی در سفر شش ساعته ریس جمهور به مشهد

گزارش تصویری از حضور فعال اهالی رسانه استانی در سفر شش ساعته ریس جمهور به مشهد مقدس