حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۷

حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در برنامه اشاره - گزارش تصویری - محتوای خبر

 

 

متن خبر

حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در برنامه اشاره - گزارش تصویری

حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در برنامه اشاره حضور یافت.

حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در برنامه اشاره حضور یافت و در خصوص مسائل مربوط به حوزه زنان و خانواده به گفتگو پرداخت.