سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | پنج‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

حفظ سلامت کلیه در روزه داری کودکان - نمایشگر پزشک شما

 

 

حفظ سلامت کلیه در روزه داری کودکان

پزشک شما با ساختار گفتگو که در رابطه با حفظ سلامت کلیه در روزه داری کودکان وبخش گفتار تصویر درباره بیماری کلیه در کودکان و گزارش از خدمات بهداشتی درمانی برای سرخک دانشگاه تربت جام و گفتگوی تلفنی درباره بیماری سرخک در استان و گفتار تصویر درباره تغذیه بیماری کلیه در کودکان


دانلود
آخرین مطالب