رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

ختم پرونده پدیده؛ به زودی - محتوای خبر

 

 

متن خبر

ختم پرونده پدیده؛ به زودی

رئیس دادگستری خراسان رضوی: با اتمام دادرسی، این هفته فرصت قانونی داده شده تا دادگاه به جمع بندی نهایی برسد و متهمان هم فرصتی برای دفاع نهایی داشته باشند

 

ختم پرونده پدیده؛ به زودیبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: سه سال و نیم از زمان ورود پرونده پدیده به دستگاه قضائی می‌گذرد که در ابتدا با ورود مناسب دادستان به پرونده همه مدیران این شرکت بازداشت شدند.

حجت الاسلام مظفری افزود: با این حال در ارتباط با مشکل اصلی پدیده اقدام جدی صورت نگرفته بود و هرچه به ستاد تدبیر در این زمینه مهلت می‌دادیم اتهامات در پرونده پدیده بیشتر و مشکل آن جدی تر می‌شد.

وی گفت: هم اکنون بیش از 2 هزار و 500 صفحه از دادسرا به دادگاه ارسال و به پرونده پدیده افزوده شده است.

رئیس کل دادگستری استان افزود: جلسات متعددی که در دادگاه ویژه برگزار می‌شد نیز 500 صفحه دیگر را به این پرونده افزود و آن را تبدیل به پرونده سنگینی کرد.

حجت الاسلام مظفری گفت: با حضور استاندار جدید خراسان رضوی آقای رزم حسینی در استان رسیدگی به پرونده پدیده جدی تر شد.

او افزود: از ستاد تدبیر تقاضاهایی برای شرکت پدیده و وضعیت سهامداران به دادگاه داده شد تا در رأی دهی دادگاه لحاظ شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: دادگاه دادرسی خود را تمام کرده، این هفته نیز فرصت قانونی داده شده تا هم دادگاه یک بار دیگر پرونده را مطالعه و به جمع بندی نهایی برسد و هم متهمان فرصتی برای دفاع نهایی از خود داشته باشند.

حجت الاسلام مظفری افزود: با ختم این پرونده تعیین تکلیف بزرگترین مجموعه سرمایه گذاریِ خراسان رضوی به سرانجام خواهد رسید.

ختم پرونده پدیده؛ به زودیبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: سه سال و نیم از زمان ورود پرونده پدیده به دستگاه قضائی می‌گذرد که در ابتدا با ورود مناسب دادستان به پرونده همه مدیران این شرکت بازداشت شدند.

حجت الاسلام مظفری افزود: با این حال در ارتباط با مشکل اصلی پدیده اقدام جدی صورت نگرفته بود و هرچه به ستاد تدبیر در این زمینه مهلت می‌دادیم اتهامات در پرونده پدیده بیشتر و مشکل آن جدی تر می‌شد.

وی گفت: هم اکنون بیش از 2 هزار و 500 صفحه از دادسرا به دادگاه ارسال و به پرونده پدیده افزوده شده است.

رئیس کل دادگستری استان افزود: جلسات متعددی که در دادگاه ویژه برگزار می‌شد نیز 500 صفحه دیگر را به این پرونده افزود و آن را تبدیل به پرونده سنگینی کرد.

حجت الاسلام مظفری گفت: با حضور استاندار جدید خراسان رضوی آقای رزم حسینی در استان رسیدگی به پرونده پدیده جدی تر شد.

او افزود: از ستاد تدبیر تقاضاهایی برای شرکت پدیده و وضعیت سهامداران به دادگاه داده شد تا در رأی دهی دادگاه لحاظ شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: دادگاه دادرسی خود را تمام کرده، این هفته نیز فرصت قانونی داده شده تا هم دادگاه یک بار دیگر پرونده را مطالعه و به جمع بندی نهایی برسد و هم متهمان فرصتی برای دفاع نهایی از خود داشته باشند.

حجت الاسلام مظفری افزود: با ختم این پرونده تعیین تکلیف بزرگترین مجموعه سرمایه گذاریِ خراسان رضوی به سرانجام خواهد رسید.