سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

خدمات شهرداری در استقبال از بهار - نمایشگر اشاره

 

 

خدمات شهرداری در استقبال از بهار

برنامه تلویزیونی اشاره

با حضور آقای کلائی شهردار مشهد