Skip to Content

خراسان رضوي رتبه اول تعداد جذب سرمايه گذاران خارجي کشور

خراسان رضوي رتبه اول تعداد جذب سرمايه گذاران خارجي کشور

رییس سازمان اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: این استان رتبه اول کشور را در جذب تعداد سرمایه گذاران خارجی دارد.
سید علی شهابی افزود: در این استان تاکنون 128طرح سرمایه گذاری خارجی با 570 میلیون دلار سرمایه تصویب شده است.
وی با بیان اینکه این مقدار سرمایه گذاری در قالب سرمایه گذاری پوششی و با ضمانت دولتی تصویب شده است، گفت: تا پایان ماه گذشته 142 میلیون دلار سرمایه پوششی وارد استان شده است.
رییس سازمان اقتصادی و دارایی خراسان رضوی افزود :علاوه بر این 453 میلیون دلار سرمایه خارجی غیر پوششی و بدون ضمانت دولت نیز وارد این استان شده است.
شهابی گفت : در مجموع 128 طرح سرمایه گذاری خارجی در حوزه های صنعتی و گردشگری به صورت پوششی و غیرپوششی اجرایی شده و سرمایه ای به ارزش 595 میلیون دلار وارد استان کرده است.
وی افزود: هم اکنون سرمایه گذاری خارجی در فولاد تربت حیدریه 111 میلیون یورو در حال پیگیریهای نهایی است .