Skip to Content

خراسان رضوی دارنده رتبه چهارم توسعه یافتگی در کشور

خراسان رضوی با وجود شش هزار واحد صنعتی، تولید پنج هزار تن محصول زراعی و یک میلیون تن محصول دامی در سال، رتبه چهارم توسعه یافتگی را در کشور دارد.

خراسان رضوی دارنده رتبه چهارم توسعه یافتگی در کشور به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی در همایش دبیران شوراهای هماهنگی ادارات تابعه وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها در مشهد نرخ بیکاری در سال 1392 را 7.9 و نرخ مشارکت اقتصادی را 39.6 دانست و افزود: سهم بخش های کشاورزی 29.4، صنعت: 34.0 و خدمات: 41.1 می باشد.

مهندس احمدی در خصوص آمار تعاونی های استان گفت: تعداد 12363 تعاونی و 75 اتحادیه در استان وجود دارد و 7942 تعاونی فعال هستند که 136469 نفر در آنها شاغل می باشند.

انتهای پیام//

Authors: باشگاه خبرنگاران