Skip to Content

خشکسالی و نشست زمین مهمترین بحران زیست محیطی خلیل آباد

خشکسالی و نشست زمین مهمترین بحران زیست محیطی خلیل آباد

رییس حفاظت محیط زیست خلیل آباد گفت: خشکسالی و فرونشست زمین مهمترین بحران زیست محیطی در این شهرستان است.

 

به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی 

محمد مظلوم پناه افزود: به دلیل برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی، مساحت عظیمی از دشتهای شهرستان خلیل آباد فرونشست کرده است.

وی اظهار کرد: نشست زمین که مهمترین بحران زیست محیطی این شهرستان است به دلیل خشکسالی های متوالی بوده که از یک طرف بر اثر برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی و فشار بر این سفره ها و از طرفی براثر عدم تغذیه سفره های زیرزمینی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: نشست زمین براثر خالی شدن آب بین ذرات خاک لایه های زیرزمینی است که براثر برداشت بی رویه صورت می گیرد.

وی افزود: تهی شدن لایه های خاک از آب، حرکت زمین را به صورت عمودی به طرف پائین به همراه دارد و براثر متراکم شدن لایه ها از نفوذ پذیری خاک نیز به شدت کاسته می شود.

به گفته وی فرونشست در دشت خلیل آباد، زیرساختها و تاسیسات زیربنایی و جان انسانها را تهدید می کند.

مظلوم پناه گفت: تغییر و اصلاح الگوی کشت در این منطقه ضروری ترین اقدام برای رفع این بحران زیست محیطی است.

منابع آب خلیل آباد را در بخش کشاورزی 263 حلقه چاه عمیق، 27 قنات و دو رودخانه فصلی تشکیل می دهند که با خشکسالی های اخیر، شاهد افت سالانه بیش از یک متر آب چاه ها هستیم.

مرکز شهرستان 50 هزار نفری خلیل آباد در 242 کیلومتری جنوب غرب مشهد واقع است.