جهش تولید | شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

خونریزی های مغزی - نمایشگر پزشک شما

 

 

خونریزی های مغزی

پزشک شما

دلایل خونری های مغزی و راه کارهای پیشگیری و درمان آن با حضور دکتر ذبیحیان جراح مغز و اعصاب