Skip to Content

درمانگاه طالقانی تربت جام " بیمار و پزشک هردو ناراضی !

کلینیک در مانی طالقانی که حدود سه ماه از آغاز بکار آن می گذرد اما از حداقل امکانات بهداشتی محروم بوده و مردم رابا مشکلات فراونی مواجه کرده است.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،  احدی یکی از بیماران چشمی است که به این مرکز برای اولین بار مراجعه نموده با وجود اینکه نوبت بصورت اینترنتی انجام داده و ساعت مراجعه بیمار دربرگه مود نظر ساعت "9" قید شده است و تا ساعت 12 منتظر پزشک بوده و موفق به ویزیت نشده است.

رحیمی یکی دیگر ار بیماران مراجعه کننده به این کلینیک میگوید با وجود مشکلات موجود دراین مکان باید از مسئولین سوال کرد این مکان که گنجایش 14 پزشک در مکان کوچک راندارد برای چه اینجا را اجاره کرده در حالی که بیمارستان طالقانی که تازه افتتاح شده باید بهره برداری درست نشود تا بیماران به این مکان که قبلا پاساژ تجاری بوده و متروکه هست انتقال دهند حتی سرویس بهداشتی هم ندارد و باید مردان و زنان بصورت مختلط که حدود 500نفر در این مکان منتظر باشیم و همدیگر راتحمل کنیم.

شهروند دیگری هم که به این درمانگاه امده است واقعا ناراحت است و میگوید من قبلا به بیمارستان طالقانی برای ویزیت مراجعه می کردم وار نظر امکانات ومحیط در شرایط خوبی قرارداشت اما انتقال بیماران به این مرکز که امادگی این همه بیمار راندارد چه توجیهی دارد.

مسئول درمانگاه طالقانی تربت جام در رابطه با مشکلات این مرکز به خبر نگار ما گفت : در ابتدا قرار بود این مرکز " دندان پزشکی "شود که تبدیل به درمانگاه شد و با گذشت 3ماه از شروع بکار این درمانگاه هنوز از امکانات اولیه همچون سرویس بهداشتی و ابخوری محروم است.

علی اسدی با بیان اینکه این کمبودها بیماران رابا مشکلات مواجه کرده است افزود:هرچند که این کمبود ها منعکس شده و تاکنون ترتیب اثر داده نشده است و برخورد بیماران و همراهان با پرسنل این درمانگاه رابه مشکل کرده است .

وی گفت : این مرکز گنجایش این همه بیمار ندارد و حضور 12 پزشک د راین مکان باپذیرش حدود 40 بیماربرای هر پزشک تصور کنید چه فضایی برای بیماران ایجاد می شود ودر حال حاضر هم پزشک و هم بیمار ازاین مکان ناراضی هستند.

مسئول درمانگاه طالقانی تربت جام ابراز امیدواریکرد هرچه سریعتر به این وضعیت ساماندهی شود تا حداقل بیماران بغیر رنج بیماری مشکل دیگری نداشته باشند .

علی اسدی افزود: هرگونه توهین بیماران رابا جان دل می پذیرم چون درچنین مکانی برای بیمارحق داد و هرگونه توضیح نسبت به کمبود مشکلات برای انان موجه نیست.