Skip to Content

دره ارزنه

Loading the player...

اینجا دره زیبای ارزنه از توابع بخش باخرز در شمال شرق شهرستان تایباد است. این دره، در فاصله 3 کیلومتری روستای ارزنه قرار دارد. ویژگی بارز آن علاوه بر وجود درختان چنار کهنسال ، رودخانه ای است که از انتهای این دره و از میان کوهها جریان یافته و به پایین سرازیر می گردد.همچنین پستی بلندیهای این مکان آبشاری بسیار زیبا را ایجاد نموده است. سرتاسر دره ارزنه توسط درختان غیر مثمر کهنسال با سایه ای دلپذیر پوشیده شده و همه روزه پذیرای گردشگران و دوستداران طبیعت است. و این کوه، کوه ارزنه است به بلندای 2468متر. که درختان سبز این دره سر بر شانه های سبزش می گذارند و دل به هوای پاک نفسش خوش میدارند. و آبشار ارزنه بیقرار این همه محبت کوه و مهربانی درخت، جزء به تکرار مداوم ریزش طراوت نمی اندیشد. این آبشارها در امتداد رود ارزنه از ارتفاعات (کوه های باخرز) سرازیر می شوند و از ۳ آبشار پی درپی تشکیل شده اند. در بالادست آبشار اول، آبگیری برای آبتنی و شنای مردم محلی ایجاد شده است. دسترسی به این آبگیر، تقریبا سخت و دشوار است.آبشار اصلی، باارتفاع ۶۰ متر، در ضلع جنوب غربی آبگیر و آبشار دوم، با ارتفاع تقریبی ۲۵ متر در جنوب آبگیر به صورت پلکانی واقع شده اند. آبشار سوم در ضلع غربی آبگیر واقع شده و در واقع ترکیبی از ۲ آبشار قبلی است.این آبشار با ارتفاع ۳۰ متر، ابتدا در آبگیری کوچک جمع می شود و سپس جریان می یابد. این آبشار از طریق مسیرهای زیر قابل دسترسی می باشد. درختان سرو و بید و بنه که قدمت چند صد ساله دارند و قیمتی هزار بار فراتر از نام درخت. که اینجا دره ارزنه است و ارزش درخت را جز به طراز نگاه آسمان نمی توان سنجید. عبور روشن آبشار ارزنه روشنای چشم سیاه سنگ این دره است و سخاوت آسمان به ارزنه 280 میلیمتر بارش سالانه است. اینجا چشم اندازی نه زیبا که شگرف است و دره ارزنه نه دره ای بکر، که دره ای از جنس اعجاب است و جز به خواهش زلال آب این همه سکوت را سزاوار نیست. که اینهمه زیبایی در سکوت هم جنجالیست فراتر از همه نامهای بزرگ وچشم اندازهای عظیم. آبشار اینجا معنا میشود نه به عظمت به طراوت. و تفسیر می شود نه به نام و نشان به سخاوت. اینجا ریشه ها عیانند و اصالتها جز با دل صبور سنگ همداستان نمی‌شوند. مجلس روشن آواز خوش آهنگ آبشار. اینجا دره ارزنه است.