Skip to Content

درگذشت مادر شهید سپهبد صیاد شیرازی

مادر شهید سپهبد علی صیاد شیرازی به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرنگار خراسان رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، خانم شهربانو شجاع مادر امیر سپهبد علی صیاد درگذشت مادر شهید صیاد شیرازیشیرازی ساعت 13 روز گذشته در بیمارستان 550 ارتش مشهد دار فانی را وداع گفت.

مادر شهید صیاد شیرازی دارای سابقه بیماری قلبی و چند روزی در بیمارستان 550 ارتش در کما بود که ظهر امروز در این بیمارستان به لقاء الله پیوست.

بانو شهربانو شجاع اهل انارک از توابع نایین اصفهان بود.