Skip to Content

در منطقه مرزی صالح آبادتربت جام بهره برداری از واحد آموزشی خیر ساز

واحد آموزشی خیر ساز در منطقه مرزی صالح آباد تربت جام بهره برداری شد.

به گزارش خبرنگار خراسان رضوی خبرگزاری صداوسیما رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه صالح آباد شهرستان تربت جام گفت: این واحد آموزشی بهره برداری از واحد آموزشی خیر سازسه کلاسه با زیربنای 205 متر مربع در روستای آزاد ده این منطقه به همت نازی صفاری خیر مدرسه ساز ایرانی مقیم آمریکا و با حضور او ، ویژه دانش آموزان متوسطه اول به بهره برداری رسید.

سید خلیل صدر افزود:این آموزشگاه با نام "ناتاشا و دانیال صفاری" به صورت مشارکتی با بیش از دو میلیاردو 500 میلیون ریال هزینه در مدت یک سال ساخته شده است.

او گفت: این خیر مدرسه ساز در هر کجای دنیا که باشد به سرزمین ابا و اجدادی خویش ( منطقه صالح آباد ) دلبسته و برای اعتلای فرزندان این مرز و بوم از هیچ کوششی دریغ نکرده است.

نازی صفاری خیر مدرسه ساز با هدف اهمیت به تحصیل فرزندان به خصوص دختران در منطقه محروم صالح آباد به مدرسه سازی روی آورده است.

اولین پروژه این فرد خیر در سال 92 به نام دبستان شش کلاسه صفاری با حضور علی دایی افتتاح شد.

صالح آباد در منطقه مرزی شرق کشور در شهرستان تربت جام قرار دارد.

در این منطقه 8 هزارو 500 دانش آموز تحصیل می کنند.