Skip to Content

دوره آموزشی مبانی تصاویر دیجیتال و نرم افزار ادیوس

دوره آموزشی مبانی تصاویر دیجیتال و نرم افزار ادیوس

دوره آموزش تخصصی مبانی تصاویر دیجیتال و نرم افزار ادیوس به مدت 14 ساعت برای 7 نفر از همکاران معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای خراسان رضوی به مدرسی آقای احسان نژاد سلیمانی برگزار شد.
ضرورت برگزاری این دوره به دلیل تغییر نرم افزار پایه ای تدوین از Avid liquid به ادیوس و به منظور تبیین روش ها و قابلیت های تدوین غیر خطی در نرم افزار ادیوس برای خبرنگاران و تدوینگران حوزه خبر  در نظر گرفته  شد.
در این دوره ساختار کلی نرم افزار و تنظیمات اولیه مورد نیاز، روش های تلفیق منابع صوتی و تصویری، ایجاد نوشتار در محیط نرم افزار و روشهای مختلف خروجی گرفتن نهایی به همکاران ارائه شد.