Skip to Content

دولت برای اجرای برجام ضرب العجل تعیین کند

دولت باید برای اجرای برجام از سوی آمریکا ضرب العجل تعیین کند.

دولت برای اجرای برجام ضرب العجل تعیین کند

به گزارش خبرنگار خراسان رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب اظهار داشت: دولت بر اساس اجازه مقام معظم رهبری و مصوبه مجلس شورای اسلامی مجاز به اجرای برجام شده است، اما اکنون که با بدعهدی غرب روبه رو هستیم، توصیه می کنیم گزارشی از این وضعیت تهیه شود.

کریمی قدوسی افزود: لازم است این گزارش بر اساس مستنداتی از کمیسیون برجام،پیوست های برجام، گزارشهای کمیسیون مشترک و آژانس بین المللی انرژی اتمی از تعهدات ایران تهیه شود و در نهایت با انتشار بیانیه جهانی، افکار عمومی جهان را نسبت به بد عهدی آمریکا روشن کنیم.

وی گفت: در این بیانیه باید ضرب‌العجلی برای کشورهای گروه1+5 و به خصوص آمریکا در نظر بگیریم تا بدانند ایران در اجرای برجام جدی است و اگر جدیتی در طرف مقابل دیده نشود، اقدام متقابل خواهد داشت.

کریمی قدوسی با بیان اینکه بهتر است زمان این ضرب العجل، 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی باشد، توضیح داد: تا 13 آبان، دو نوبت به آمریکا فرصت دهیم تعهدات خود را انجام دهد، در ماه اول اگر گامی برداشته نشد، ما باید سانتریفیوژها را از انبار به سایت نطنز منتقل کنیم و در ماه دوم نیز باید سانتریفیوژها را در دستگاه ها تعبیه کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: اگر تا 13 آبان همچنان با بدعهدی آمریکا مواجه بودیم، برجام را به آتش بکشیم چرا که به گفته مقام معظم رهبری برجام از سوی آمریکا پاره شده است و ما باید آن را به آتش بکشیم و بهترین زمان روز مبارزه با استکبار جهانی است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که اگر دولت برای آمریکا ضرب العجلی در نظر نگیرید، خسارت های زیادی به کشور و دولت وارد می شود؛تاکید کرد: تا امروز موارد متعدد از نقض برجام از سوی آمریکا اتفاق افتاده است که نمونه بارز آن تصویب 60 مورد تحریم جدید است .

کریمی قدوسی با رد این موضوع که فسخ برجام از سوی ایران به ضرر ما تمام می شود، گفت: آمریکایی ها اعتراف می کنند که برجام را نقض کرده اند، بنابراین با شعار دادن نمی توانیم آنها را وادار به اجرای صحیح این توافق کنیم.

وی با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی هسته ای در گزارشی مکتوب تاکید کرده که ایران به تمام تعهداتش عمل کرده است؛اظهار داشت: پیشنهاد بیانیه جهان پسند و حقوقی را به دولت در کمیسیون خواهیم داد، چرا که آمریکا نه تنها به تعهدات خود عمل نمی کند بلکه مانع همکاری کشورهایی می شود که تمایل دارند برجام را اجرا کنند.