رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

دومین نمایشگاه تخصصی عکس چشم انداز ایران زیبای فراموش شده - محتوای خبر

 

 

متن خبر

دومین نمایشگاه تخصصی عکس چشم انداز ایران زیبای فراموش شده

هنرمند خراسانی، دومین نمایشگاه تخصصی عکس چشم انداز ایران زیبای فراموش شده را برپا کردند .
این نمایشگاه تا دهم آبان   در نگارخانه فردوسی  واقع در فرهنگسرای جهاددانشگاهی درسه راه ادبیات مشهد برای دیدن عموم دایر است.