جهش تولید | شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

دکتراحسان قاضی زاده نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسلامی به همراه مهندس زاهدی فرد مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان بامحسن نصرپورمدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی دیدار وگفتگوکرد. - نمایشگر محتوای خبر

 

 

دکتراحسان قاضی زاده نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسلامی به همراه مهندس زاهدی فرد مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان بامحسن نصرپورمدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی دیدار وگفتگوکرد.

دکتراحسان قاضی زاده نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسلامی به همراه مهندس زاهدی فردعامل شرکت ایران خودرو خراسان بامحسن نصرپورمدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی دیدار وگفتگوکرد.
 
 
دراین دیداردکتراحسان قاضی زاده نماینده مردم فریمان و سرخس وعضوهیات نظارت برصداوسیمادر مجلس شورای اسلامی گفت ایران خودرو خراسان در راستای مسئولیت‌‌های اجتماعی خود در امور زیربنایی ورود جدی‌تر داشته وهمواره سعی کرده‌به گونه‌ای عمل کندکه امنیت اقتصادی و اجتماعی را توسط گروه ایران خودرو در منطقه فراهم کند.
 
وی افزود: ایران خودروخراسان باجذب حدود 1560 نفر نیروی جدید درسال جاری نقش خودرادربخش کارآفرینی ایفاکرده و این یک افتخار بزرگ برای ما است؛ در دوران تحریم  با وجود تمامی مشکلات فعالیت خود را ادامه داده که این همبستگی در گروه صنعتی ایران خودرو خراسان بی نظیر است.
محسن نصرپورمدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی دراین دیدارگفت: در سالی که جهش تولید توسط مقام معظم رهبری یک اولویت نامیده شده پیوند بین رسانه با صنعت جزواولویت های ماست تاباارائه اخبار جهادگران خط مقدم تولید  باعث اعتماد وترویج روحیه امیددرمردم باشیم وی افزود:مهمترین مبحث در تولید شناخت تامین کننده، تولید کننده و مصرف کننده از پروسه کاری یکدیگر می باشد که رسانه در آشنایی ذینعفعان با یکدیگر می توانند مثمر ثمر باشد.محسن نصرپورخاطر نشان کرد:در راه تولید مشکلات و معضلات فراوانی قرار دارد که شناخت آنها و پیگیری جهت حل آن می تواند از سوی رسانه دنبال شود.
درادامه این دیدارمهندس زاهدی فرد مدیر عامل شرکت ایران خودرو خراسان گفت: بهبود بهره وری، ارتقاء زیرساخت ها، شفافیت و سلامت اداری در حوزه مالی ازاهداف شرکت ایران خودرو خراسان است که کسب اینگونه موفقیت ها نشان از دستیابی به اهداف مشخص شده دارد.
زاهدی فردنیز در این خصوص گفت : شرکت ایران خودرو خراسان در حالی امسال موفق به کسب رتبه یک سطح تندیس سیمین در این دوره شده است که سومین سال حضور خود در جایزه ملی را تجربه نموده است، وی کسب این رتبه را نشان از کیفیت کار گروهی و سیستمی شرکت دانست که باعث گردیده شرایط لازم برای حضور در این ارزیابی فراهم گردد.
گفتنی است. از سال ۱۳۹۷ تاکنون، شرکت ایران خودرو خراسان طی سه سال پیاپی در فرایند جایزه ملی حضور یافته که ما حصل آن، اخذ تندیس بلورین در نهمین دوره جایزه و تندیس سیمین در دوره های دهم و یازدهم بوده است، با این تفاوت که در دوره یازدهم با کسب بیشترین امتیاز ممکن، حائز رتبه یک سطح تندیس و پنجمین شرکت برتر در سطح کشور شده است.