رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

دیدار رئیس جمهور تاتارستان با استاندار و مدیران اجرایی خراسان رضوی امروز در مشهد - محتوای خبر