Skip to Content

راه اندازی بخش زایمان ایمن در چناران

بخش زایمان ایمن با325میلیون تومان هزینه در بیمارستان ثامن الائمه چناران راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگارخراسان رضوی،خبرگزاری صدا و سیما، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد امروزدر مراسم افتتاح این بخش راه اندازی بخش زایمان ایمن در چنارانگفت:این بخش شامل چهار اتاق زایمان ویژه است که در این اتاقها تجهیزات کامل پزشکی برای مادر باردار و امکان حضور همسرش در فضایی به مساحت 170 مترمربع پیش بینی شده است.

دکتر مدقق افزود: ساخت و بازسازی بلوکهای جدید زایمان در شهرستانهای زیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خراسان رضوی بر اساس برنامه های طرح تحول نظام سلامت و با هدف کاهش میزان سزارینها در سال جاری در حال انجام است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: به همین منظور 105 تخت زایمان ایمن در بیمارستانهای زیر پوشش این دانشگاه راه اندازی می شود که تاکنون بیشتر آنها مورد بهره برداری قرار گرفته است و در شهرستانهای قوچان و کاشمر ساخت این تختها مراحل پایانی را می گذارند.

او گفت: راه اندازی بخشهای زایمان ایمن در بیمارستانهای شهرستانهای چناران، قوچان، درگز، بردسکن، کاشمر، خواف، تایباد، فریمان، خلیل آباد، رشتخوار، سرخس و پنج بیمارستان در مشهد صورت گرفته است.

مدقق گفت: 110 کارشناس مامایی برای کار در بخشهای زایمان ایمن شهرستانهای زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی در قالب آزمون استخدامی پذیرفته شده اند که مراحل بکارگیری آنها در حال انجام است.