Skip to Content

رایزن عشق

Loading the player...اين فيلم كه بابازي حسن جوهرچي در نقش رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور مشغول به انجام وظيفه است آغاز مي شود. امير حسين خجسته(حسن جوهرچي ) كه به طور تصادفي با مهشيد رحيمي كه سالها پيش قصد ازدواج با وي را داشته است و با مخالفت پدر اش مواجه ميشود روبه رو مي شود . مهشيد كه با نقشه ي پيشين وارد زندگي خصوصي امير حسين و همسراش مي شود به اهداف خود كه تخليه اطلاعات از خجسته است ميرسد و باعث اختلافاتي در زندگي شخصي او ميشود . در انتها كه ادار ه ي اطلاعات ايران متوجه اين جريان مي شود امير حسين را بازداشت و مهشيد مورد پيگرد قانوني قرار ميگيرد .
{loadnavigation}