رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

رعایت نشدن ضوابط در جاده خواف- تربت حیدریه - محتوای خبر

 

 

متن خبر

رعایت نشدن ضوابط در جاده خواف- تربت حیدریه

نصب سرعتگیر به‌عنوان ابزاری در طرح‌های آرام‌سازی ترافیک ضوابط خاص خود را دارد که این ضوابط در مسیر خواف به رشتخوار و تربت حیدریه رعایت نشده است.