حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۲۳ آذر ۱۳۹۷

ره آورد - تولیدات رادیو

 

 

برنامه های رادیو

ره آورد

Loading the player...

ره آورد برنامه ای است شنیداری  با موضوع اجتماعی و اقتصادی  که هدف از تولید آن  معرفی ظرفیت ها و توانمندی های شهرستانهای استان و بخش های مختلف اقتصادی ، اجتماعی، هنری و فرهنگی این مناطق از یک سو و انعکاس کمبودها و مسائل  مردم این شهرستانها و انتقال این موارد به مدیران استانی  و ارتباط نزدیک  با  شهرستانهای استان از سوی دیگر میباشد .

آیتمهای این برنامه :مطلب ، سرود و گزارش میباشد که سه شنبه ها  ساعت 10:00 به مدت 30 دقیقه  به سمع شنوندگان عزیز میرسد .

تاریخ تولید: 1397

تهیه کننده: محمد کمالی

گزارشکر:جواد حسن زاده

حمل و نقل : جواهری