Skip to Content

روایت نماز سید بحرالعلوم

Loading the player...

روزی سید بحرالعلوم در حرمین عسگرین درحال امامت نماز جماعت بود.ایشان در رکعت دوم بعد از تشهد که می خواست برای رکعت سوم برخیزد شود. حالتی به او دست داد که توقف نمود و بعد از چند لحظه برخواست .بعد از نماز همه از این حالت ایشان تعجب کرده بودند و از وی سبب این حالت را جویا شدند.ایشان فرمود من وقتی در آن حالت بودم دیدم حضرت بقیه الله اعظم برای زیارت پدر بزرگوارشان وارد حرم مطهر شدند من از مشاهده زیبایی جمال مقدسشان مبهوت شدم لذا آن حالت که مشاهده نمودید به من دست داد و من به ایشان نگاه می کردم تا اینکه آن حضرت از مقابل من گذشتند.