Skip to Content

روزانه 49 هزار تن پسماند در ایران تولید می شود

مدیرکل خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشوربا اشاره به تولید روزانه 49 هزار تن پسماند در کشور گفت: از این مقدار پسماند 11 هزار تن مربوط به روستاها و مابقی در شهرهاست.

  به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد، مسعود احمدی در دومین نشست مدیران عامل سازمان های مدیریت پسماند کلان شهرهای کشور در مشهد  با بیان اینکه 19 درصد از پسماند تولید شده بازیافت می شود، اظهارداشت: 14 درصد به صورت تر ( تبدیل به کود کمپوست) و مابقی به روش خشک بازیافت می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه پسماند تر و تولید کود کمپوست برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد، لذا با چالشها و مشکلاتی در این حوزه روبرو هستیم.

مدیرکل خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور اظهار داشت: در صورت تحقق یارانه کود کمپوست، این مشکلات تا حد بسیاری رفع خواهد شد.

وی گفت: هم اکنون مدیریت پسماند شهرداری مشهد و اصفهان در این زمینه استانداردسازی شده اند و مقرر شده است تمام کلانشهرها تا شش ماه آینده در این زمینه استانداردسازی شوند.