Skip to Content

روزانه 49 هزار تن پسماند در کشور تولید می شود

روزانه 49 هزار تن پسماند در کشور تولید می شود

مهندس ˈهوشنگ غلامزادهˈ روز چهارشنبه در آیین پایانی جشنواره ˈطلای کثیفˈ که در مشهد برگزار شد، افزود: 38هزار تن از این پسماندها در شهرها و مابقی در روستاها تولید می شود.

وی با بیان اینکه میانگین سرانه تولید پسماند در کشور حدود 710 گرم برای هر فرد است، گفت: حدود 80 درصد پسماند تولیدی در کشور به صورت غیربهداشتی دفع می شود و معضلات زیست محیطی بسیاری در پی دارد.

غلامزاده افزود: هم اکنون 20 درصد جمعیت کشور زیر پوشش طرح تفکیک زباله از مبدا و 60 درصد نیز زیر پوشش مکانیزه و نیمه مکانیزه پسماند هستند.

معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور با بیان اینکه در 420 شهر کشور طرح جامع پسماند تدوین شده، گفت: این طرح در 300 شهر دیگر کشور نیز در حال تدوین است.

غلامزاده افزود: در قانون پسماند، وظایف متعددی در خصوص مدیریت پسماند برای متصدیان و مدیران پسماند، مردم و دولت در نظر گرفته شده که نقش مردم با توجه به اینکه تولیدکنندگان اصلی پسماند هستند، در این مقوله بیشتر و پررنگ تر است.

وی با بیان اینکه 30 درصد از پسماند تولیدی شامل مواد خشک و با ارزش است، گفت: باید از طریق مطالعه و پژوهش بیشتر و استفاده از تجارب جهانی به راهکارهای عملی و سودمندی برای مدیریت پسماند دست پیدا کنیم.

غلامزاده در پایان گفت: فرهنگ سازی طرح تفکیک زباله از مبدا در بین شهروندان از ضرورت های مدیریت شهری است.