رونق تولید ملی | جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

روز ملی بزرگداشت عطار در قاب تصویر - محتوای خبر

 

 

متن خبر

روز ملی بزرگداشت عطار در قاب تصویر

روز ملی بزرگداشت عطار در قاب تصویر

حضور در نیشابور و برسر مزار شاعر نامدار عطار نیشابوری در روز 25 اردیبهشت، ملی بزرگداشت عطار 

عکاس: محسن رحیمی عنبران