سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | پنج‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

روستای فیروزه و شکرانه شیر - نمایشگر محتوای خبر

 

 

روستای فیروزه و شکرانه شیر

روستای فیروزه از توابع شهرستان نیشابور همه ساله یک روز را اختصاص داده اند به نذرشان به نام شکرانه شیر.مردم این روستا شیر دامهای خود را در روزه مشخص شده به فقرا انفاق می کنند .


دانلود