رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

روند افزایشی دما در خراسان رضوی تا پایان هفته - محتوای خبر

 

 

متن خبر

روند افزایشی دما در خراسان رضوی تا پایان هفته

روند افزایشی دما در خراسان رضوی تا پایان هفته