رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

روند انتخابات و شمارش آراء در مشروح اخبار ساعت 10:00 - محتوای خبر

 

 

متن خبر

روند انتخابات و شمارش آراء در مشروح اخبار ساعت 10:00

دست اندرکاران انتخابات ضمن تقدیر از حضور گسترده و یک پارچه ملّت، از میزان مشارکت و نتایج نهایی انتخابات در این بسته خبری می‌گویند.