Skip to Content

روند مهاجرت به مشهد شدت گرفته است

 
روند مهاجرت به مشهد شدت گرفته است

عکس: دهقاني

اين روزها خبرهاي ناگواري از تداوم مهاجرت ها و توسعه حاشيه ها در شهر مشهد به گوش مي رسد. آهنگ مهاجرت اکنون تندتر از سال هاي قبل نواخته مي شود و بسياري از مهاجرت ها نيز به دليل بيکاري و از طرفي برخي از کمبودهاي اساسي از جمله آب آشاميدني است که روستاييان را مجبور به ترک ديار خود و مهاجرت به شهر مشهد مي کند.

اعضاي شوراي اسلامي شهرستان و شهر مشهد هم نگران اين اوضاع و احوال هستند و تأکيد دارند که گسترش حاشيه نشيني در شهر مشهد، معلول بي توجهي به روستاهاي شهرستان مشهد است.

۳۵۶ روستا

«عليپور» رئيس شوراي شهرستان مشهد در اين باره مي گويد: شهرستان مشهد شامل ۳ شهر مشهد، رضويه و ملک آباد و ۳۵۶ روستاست که بي توجهي به آن ها باعث شدت گرفتن روند مهاجرت هاو گسترش حاشيه شهر مشهد شده است.

وي مي افزايد: مشکل بيشتر روستاها، تأمين آب شرب، بهداشت و مسائل فرهنگي است که بايد تلاش کنيم توجه مسئولان را براي رفع آن ها جلب کنيم و اعتقاد داريم عدالت در تخصيص بودجه ها رعايت نمي شود.

وي با بيان اين که علت توسعه حاشيه نشيني در مشهد، مهاجرت روستاييان است، تصريح مي کند: بايد با سرمايه گذاري در روستاها و برطرف  کردن مشکلات آن ها، از مهاجرت روستاييان به شهر مشهد جلوگيري کنيم.

خشکسالي، دليل مهاجرت

«فرجي» نايب رئيس شوراي اسلامي شهرستان مشهد نيز در اين باره مي گويد: توجه بيشتر به شهرهاي ملک آباد و رضويه به عنوان شهرهاي اقماري مي تواند مشکل حاشيه نشيني شهر مشهد را حل کند زيرا مهاجرت زياد از اين دو شهر باعث توسعه حاشيه نشيني در مشهد شده است.

وي مي افزايد: بسياري از کشاورزان به دليل خشکسالي و نبود کار به شهر مهاجرت مي کنند که در صورت پيشرفت اين دو شهر همجوار مشهد، بسياري از ساکنان مهاجرت نخواهند کرد. فرجي با بيان اين که يکي از راه هاي شکوفايي و پيشرفت رضويه و ملک آباد، هدايت پروژه هاي بزرگ به اين مناطق است اظهار مي کند: هدايت پروژه هاي بزرگ به رضويه و ملک آباد، با معرفي سرمايه گذاران عملي مي شود.وي اضافه مي کند: هر چقدر شهرهاي اقماري اطراف مشهد رشد کنند، مشکلات شهر مشهد به ويژه حاشيه نشيني کمتر مي شود.

فاصله ۱۰۰ متري برخي روستاها با مشهد

«فاني» رئيس شوراي اسلامي بخش مرکزي مشهد نيز در اين باره مي گويد: بخش مرکزي که ۲۳۰ روستا در آن قرار دارد، از محروم ترين مناطق کشور است. معضل مواد مخدر در اين مناطق باعث آلودگي بخش مرکزي و حاشيه شهر مشهد شده است.

وي با بيان اين که در دوره شوراي سوم شهر مشهد ۲۲ روستا به بخش مرکزي اضافه شد، مي افزايد: بر اين اساس در حال حاضر ۴۲ روستا کمتر از ۲۰ کيلومتر با شهر مشهد و برخي ۱۰۰ متر با مشهد فاصله دارند که بي توجهي به آن ها باعث توسعه حاشيه نشيني در مشهد شده است.

وي اضافه مي کند: با تصويب طرح جديد تفضيلي مشهد، تعداد زيادي از اين روستاها به مشهد ملحق مي شوند که در اين صورت اگر بخواهند براي شهر مشهد برنامه ريزي و مشکل حاشيه نشيني را حل کنند، بايد مشکلات اين روستاها را نيز برطرف کنند.

«فاني» به تخلفات برخي دهياري ها و در نتيجه رواج ساخت و سازهاي غيرقانوني در روستاها اشاره مي کند و مي گويد: حداقل در ۲۰ روستا، تخلفات ساختماني انجام مي شود که براي هر متر آن ۱۵۰ هزار تومان توسط دهياري ها دريافت مي شود؛ در حالي که اين روستاها در آينده به مشهد مي پيوندد و مشکلات آن دامنگير اين کلان شهر خواهد شد.

وي اضافه مي کند: برخي از روستاهاي شهرستان مشهد مانند کريم آباد ۱۳۰ کيلومتر با شهر مشهد فاصله دارند که در گذشته ۳۰۰ خانوار در آن زندگي مي کردند اما به دليل بي توجهي به آن مناطق، اکنون ۲۰ خانوار در آن زندگي مي کنند و بقيه ساکنان به شهر مهاجرت کرده اند.

وي مي گويد: در حال حاضر ۴۰۰ هزار جوان در روستاهاي اطراف مشهد زندگي مي کنند که براي آن ها حتي يک فرهنگسرا يا مکان تفريحي وجود ندارد که همين امر دليلي براي مهاجرت آن ها به شهر و گسترش حاشيه نشيني مي شود.

نبود بودجه فرهنگي

«پرورش» رئيس شوراي اسلامي احمد آباد نيز درباره بي توجهي به روستاها و توسعه حاشيه شهر مشهد اظهار مي کند: در بخش هاي شهرستان مشهد، نمايندگي از سازمان هاي ورزش و فرهنگي وجود ندارد که همين امر باعث گسترش معضلات اجتماعي از جمله اعتياد و افزايش روند مهاجرت به شهر و حاشيه نشيني شده است.وي اضافه مي کند: ۳۵۶ روستا در اطراف شهر مشهد وجود دارد که به آنها هيچ گونه اعتباري تعلق نمي گيرد که اين يک ضعف است. ما روستايي را سراغ داريم که جوانان آن بر سر يک توپ دعوا مي کنند که همين کمبودها باعث جذاب شدن شهر مشهد براي جوانان روستايي مي شود.

پرورش مي گويد: بي آبي و مشکل تأمين آب شرب نيز باعث تخليه برخي از روستاها و مهاجرت ساکنان آن به شهر مشهد شده است که اگر بخشي از بودجه شهر مشهد به بخش ها تزريق شود، بسياري از مشکلات شهري رفع مي شود.

«بادياني» عضو شوراي اسلامي رضويه و شوراي شهرستان مشهد نيز در اين باره مي افزايد: مشکلات اجتماعي و اخلاقي در حاشيه شهر مشهد فراوان است که اين امر حاصل بي توجهي به روستاها و بخش هاي شهرستان مشهد است.

وي مي گويد: برطرف کردن مشکلات شهرستان مشهد، کمک به مردم و کاهش حاشيه نشيني در شهر مشهد است.

توجه بيشتر به روستاها

«جهانبخش» عضو شوراي شهر مشهد و نماينده اين شورا در شوراي اسلامي شهرستان مشهد نيز درباره توجه به شهرستان مشهد براي جلوگيري از توسعه حاشيه نشيني مي گويد: اگر در حاشيه شهر مشکل داريم به اين دليل است که به شهرستان مشهد توجه نکرده ايم.وي مي افزايد: اگر به شهرستان مشهد، بخش ها و روستاهاي اطراف شهر توجه کنيم، شاهد مهاجرت به مشهد و حاشيه نشيني نخواهيم بود.

حاشيه شهر ۱۰ برابري

«دبيريان» عضو هيئت رئيسه شوراي شهر مشهد نيز در اين باره مي گويد: براي کاهش مشکلات ناشي از حاشيه نشيني، بايد جغرافياي روستايي را به جغرافياي شهري تبديل و شهرهاي کوچک را در کنار شهر مشهد ايجاد کنيم.«موحدي» يکي ديگر از اعضاي شوراي شهر مشهد درباره مشکلات شهرستان و شهر مشهد مي گويد:  ۹۰درصد مشکلات آينده حاشيه شهر مشهد، نوع ساخت و سازها و تخلفات ساختماني در روستاهاي حاشيه شهر مشهد خواهد بود.وي مي افزايد: اکنون با توافق افراد با دهياري ها در حاشيه کشف رود و همت آباد، ساخت و سازهايي در حال انجام است که اگر جلوي آن ها گرفته نشود، حاشيه شهر مشهد در ۱۰ سال آينده ۱۰ برابر مي شود. به گفته وي اگر روستاهايي آباد داشته باشيم، شهري آباد هم خواهيم داشت.

Authors: خراسان