Skip to Content

رييس جمهور : خط آهن بين المللي زيربناي توسعه اقتصادي منطقه

رييس جمهور : خط آهن بين المللي زيربناي توسعه اقتصادي منطقه

رییس جمهور افتتاح خط آهن بین المللی ایران ، قزاقستان و ترکمنستان را زیربنای توسعه اقتصادی منطقه دانست.
دکتر حسن روحانی در نشست خبری باحضور روسای جمهور ترکمنستان و قزاقستان در ایستگاه خط آهن اینچه برون گلستان گفت: ایران زمینه های دیگری را هم برای ایجاد تحرک اقتصادی با منطقه آسیای میانه مانند ایجاد خط آهن در خطوط مختلف از جمله خط آهن سرخس در خراسان رضوی انجام داده است و در آینده نزدیک خط آهن آستارا به جمهوری آذربایجان را هم اجرایی خواهد کرد.
رییس جمهور افزود: ایران در جنوب هم راه آهن های مختلفی که کشورهای منطقه را به خلیج فارس متصل می کند احداث کرده است و در آینده خطی را احداث می کند که زمینه اتصال به دریای عمان هم فراهم شود.
دکتر روحانی گفت : ما با اعلام منطقه اینچه برون گلستان به عنوان منطقه آزاد تجاری و اقتصادی می توانیم زمینه سرمایه گذاری بیش از پیش بخش خصوصی و دولتی سه کشور را فراهم کنیم.
رییس جمهور تاکید کرد : در گفتگو با دو همتای قزاق و ترکمن تصمیم گرفتیم با شروع به کار کمیسیون سه جانبه بتوانیم روابط اقتصادی را توسعه دهیم ،در سرمایه گذاری مشترک در بخش خصوصی قدمهای فعال برداریم و در زمینه نرم افزاری مثل صدور روادید و اقدامات بانکها روابط را قوی تر کنیم .
روحانی با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تاریخی سه کشور ابراز امیداوری کرد: در آینده گام هایی برداشته شود که مردم خوشحال تر و روابط دولت ها قوی تر شود.