Skip to Content

سرود باران

Loading the player...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ‌

وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً

«نمایش معجزه نزول باران »

در زمان حکومت مامون خلیفه عباسی، در شهر مرو خشکسالی شد و مردم دچار سختی ومشکلات بی آبی قرار گرفتند. چشمه ها ورودها خشک شد واوضاع زندگی مردم روز به روز بدتر گردید. و این درآن هنگام بود که حضرت امام رضا علیه السلام به ولیعهدی مامون درآمده بود. مردم از بارش باران ناامید گشته بودند. عده ای از مخالفین نیز بر زبانها انداخته بودند که از وقتی علی بن موسی الرضا به مرو آمده، خدا باران را از ما گرفته است.

در این اوضاع نباریدن باران بهانه ای به دست مامون داد تا راهی برای تضعیف موقعیت وقدرت امام درمیان مردم کند.پس با وزیر نابکار وسیاستمدارش فضل بن سهل به گفتگو نشست تا چگونه از این اوضاع نابسامان  شرایطی علیه امام فراهم آورد.

فضل بن سهل که میدانست دراین روزهای خشکسالی مردم چقدر در سختی زندگی می کنند، از این فرصت استفاده کرد وبه مامون پیشنهاد داد که از علی بن موسی بخواهد تا برای مردم وبرطرف شدن مشکل بی آبی از خدای خویش طلب باران کند.

آن دو که در یقین بودند بارانی نخواهد گرفت تصمیم گرفتند تا دراین خصوص با امام صحبت کنند.آنها پنداشتند که اگر در این میانه امام نپذیرد ، توسط مریدان خود همه جا خواهند گفت که او ناتوان است و از عهده چنین کاری برنمی آید.

واگر بپذیرد وبارانی نیاید ، آنوقت دیگر علی بن موسی در بین مردم محبوبیت خود را از دست داده ومردم از اطراف او پراکنده خواهند شد.

پس پیشنهاد به امام داده می شود. وامام فرمان میدهد که بایستی همگان سه روز را روزه بگیرند و در سومین روز جهت دعا و نیایش به پروردگارمتعال عازم بیابان گردند وآنگاه نماز استسقاء بجای آورند ومنتظربمانند.

مردم چنین می کنند.اما عده ای تحت تاثیر وسوسه های مامون ومرد سیاستمدارش فضل بن سهل قرار گرفته از انجام این امر سربازمی زنند و درصدد نا امید کردن مردم برمیایند. در این شرایط وبا توجه مردم به آنچه که امامشان فرموده مقدمات کار فراهم می شود و باد شروع به وزیدن می کند .ابرها آسمان مرو را می پوشانند وباران تندی شروع به باریدن می کند.

مامون وفضل دربهت وحیرت قرار گرفته ولرزه به پایه های حکومتشان می افتد واین درحالی است که بزرگی ومقام امام دربین مردم بیشتر می شود.

تاریخ تولید: 1395

تهیه کننده و کارگردان: عبّاس طاهری

نویسنده: عبّاس طاهری

صدابردار: امیر دادور

گوینده: محمّد رحیمی

بازیگران: احمد ریحانه، نرگس پناهی، مجید شیخ الاسلامی، عبّاس طاهری، کریم جشنی، وحید مرکزی،

علیّ رضا قبادی

افکتور: عبّاس طاهری