سلامت زنان

سلامت زنان مطمئن ترين  راه براي رسيدن  به سلامت  آحاد  جامعه است .لذا  برنامه ريزي مناسب براي ارتقاء سطح  سلامت  زنان بسيار  مهم است . چراكه 75 درصد  از مردم جامعه  يعني زنان  و فرزندان  به صورت مستقيم  وابسته هستند . صرف نظر از تصادفات  ، بيماريهاي  قلبي ، عروقي ، مغز و بيماريهاي رواني مثل افسردگي و اضطراب ،ديابت ، آرتروز ،آرتريت،كم خوني ، يائسگي و عوارض آن با شيوع 45 درصد  به ترتيب اولويت در زنان بيشتر از مردان وجود دارد و عامل از بين رفتن اشان است .

افسردگي 2 تا 3 برابر ،اضطراب 3 تا 5 برابر و اختلالات رواني  در  خانم ها بيش از 2 برابر مردان است . ميانگين  سن شروع  مصرف سيگار  در خانمها  از سال 1386 از سن 30 سال  به 27 سال  در سال 1388 و فعاليت جسماني كم از 42 به 36 درصد رسيده است .

اصلاح  شيوه زندگي سالم  كه تغذيه  سالم و فعاليت فيزيكي است در كنترل اين بيماريها  بسيار مؤثر است .

Loading the player...