سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

سلول های بنیادی و درمان های نوین در کرونا - نمایشگر پزشک شما

 

 

سلول های بنیادی و درمان های نوین در کرونا

پزشک شما

درمان بیماری کرونا با روش های نوین و سلول های بنیادی با حضور دکتر رحیمی متخصص پزشکی سلولی و مولکولی