رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

سومین جشن برداشت گردو در روستای تاریخی کنگ - محتوای خبر

 

 

متن خبر

سومین جشن برداشت گردو در روستای تاریخی کنگ

سومین جشن برداشت گردو در روستای نمونه و هدف گردشگری کنگ برگزار شد.