Skip to Content

شاهنامه شاهکار ادبی جهان است

سرکنسول سفارت کشور هند از آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی دیدن کرد و گفت: شاهنامه شاهکار ادبی جهان است.

شاهنامه شاهکار ادبی جهان استبه گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد؛ چاندرا شارما گفت: در ایران شاعران زیادی وجود دارد اما فردوسی بزرگترین شاعر ایران است.

وی با اشاره به اینکه در فرهنگ هند، شاعران زیادی وجود دارد که برخی از آنان شعر فارسی  سروده اند افزود: من به اشعار فردوسی علاقه دارم و شاهنامه را مطالعه کردم.سرکنسول سفارت هند ادامه داد: فردوسی و شاهنامه می تواند در دیپلماسی فرهنگی تاثیر زیادی داشته باشد و شاهنامه بهترین شکل ارتباط با مردم است.شارما افزود: اکثر شعرهایی که در هند سروده شده در ارتباط با آزادی است و کمتر به زبان هندی توجه شده است.سرکنسول سفارت هند در ایران با اشاره به بنای کم نظیر آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی گفت: در هند برای شاعران این چنین بنای زیبا و بزرگی نداریم که گردشگران از آن بازدید کنند.