Skip to Content

شش هزار روستا در سطح کشور با تانکر آبرسانی می شوند

شش هزار روستا در سطح کشور با تانکر آبرسانی می شوند

معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب گفت: هم اینک شش هزار روستا در سطح کشور به دلیل خشکیدن چشمه ها و قناتها با تانکر سیار آبرسانی می شوند.

 

'رحیم میدانی' روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: روستاهای کم آب و دچار بحران در تمامی مناطق حتی در شمال غرب و شمال شرق کشور پراکنده هستند.

وی گفت: در چارچوب فعالیتهای دولت تدبیر و امید اقدامات خوبی به لحاظ تامین اعتبار برای تامین آب شرب شهری و روستایی و توانبخشی آبهای زیرزمینی پیش بینی شده است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب با اشاره به کاهش سطح آبهای زیرزمینی افزود: سفره های آبهای زیر زمینی در سطح کشور هم اکنون با کاهش 110 میلیارد مترمکعبی روبرو است.

وی گفت: این میزان در استان خراسان رضوی 1.2 میلیارد مترمکعب برآورد می شود.

میدانی با بیان اینکه وضعیت منابع آب در کل بحرانی است افزود: هم اکنون 78 درصد از منابع زیرزمینی در سطح کشور بحرانی است لذا مدیریت اصولی منابع آب زیرزمینی مستلزم همکاری همه نهادها می باشد.

وی میزان بارندگی در سال زراعی جاری تاکنون را خوب ارزیابی و بیان کرد: با این وجود با چند ماه بارندگی مطلوب نمی توان وضعیت بارش کلی در سال را ارزیابی کرد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب با اشاره به وضعیت تامین آب شرب در مشهد نیز گفت: به دنبال اقدامات انجام شده و اجرای سد دوستی قرار است تا سال 1410 مشکلی به لحاظ تامین آب مشهد نداشته باشیم در حالی که در برخی از مواقع نگرانیهایی ناشی از کاهش ورودی آب به سد دوستی وجود دارد.