Skip to Content

شمسه

Loading the player...

*شمسه*

این برنامه هنری و فرهنگی دوشنبه‌ها در ساعت 20:05 پخش می‌شود. در این برنامه با صاحبان آثار فرهنگی، هنرمندان و یا تأثیرگذاران در عرصه فرهنگ گفتگو می‌شود. محور اصلی برنامه همین گفتگوهاست. این افراد شامل: محقّقین، نویسندگان، کارگردانان، مستندسازان، عکّاسان، نقّاشان، خطّاطان، طرّاحان و تمامی خالقان آثار هنری و فرهنگی می‌شود. گفتگو پیرامون زندگی هنرمند، مراحل رشد و چگونگی خلق آثار فرهنگی و هنری هنرمند است. در هر برنامه یکی از آثار ویژه فرد بیش‌تر مورد نظر است.

دکور برنامه محیط و فضایی جذّاب همراه المان‌ها و نمادهای فرهنگی و هنری است.

بخش‌های برنامه

آرم و تیتراژ آغازین برنامه: بر اساس محتواء و ساختار هنری و فرهنگی برنامه تهیه و تولید شده است. تیتراژی زیبا، جذّاب و هنرمندانه.

معرّفی هنرمند: آیتمی گرافیکی درباره هنرمند

گزارش آثار هنرمند: آثار هنرمند که در میان گفتگو نمایش داده می‌شود. بخشی از فیلم، تئاتر، نماهایی از نقّاشی یا عکس و یا ارائه بخشی از متن کتاب و مانند آن در دو یا  سه بخش.

وُله‌های برنامه: در هر برنامه به فراخور موضوع و مهمان مدعوّ، وُله‌های گرافیکی متنوّعی و متغیّری همراه با موسیقی جذّاب و مناسب در برنامه استفاده می‌شود.  

تیتراژ پایانی

سال تولید: 1395

 

تهیه‌کننده: آقای احمدی زر

پژوهش: جواد صداقتی راد

تدوین:کمال ابراهیمی مقدّم

تصویربردار: یوسف سبحانی

دستیار تصویربردار: مجید شجاعی

تیتراژ آغازین: علیّ محمّد خانیکی

طرّاح گرافیک: حمید قربان پور