Skip to Content

شناسایی صنایع زیر زمینی و غیرمجاز خراسان‌رضوی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی گفت: انجمن مدیران صنایع و خانه صنعت و معدن استان باید صنایع غیرمجاز را شناسایی کرده و گزارش آن را به کمیته پسماند صنعتی و معدنی خراسان‌رضوی ارسال کند .

شناسایی صنایع زیر زمینی و غیرمجاز خراسان‌رضوی به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد ،مشهد ،محمدحسن واحدی در جلسه ی کارگروه مدیریت پسماند خراسان رضوی افزود : این دستگاه اجرایی باید اقدامات پیشگیرانه لازم را با همکاری قوه قضائیه در دستورکار خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه اختیارات کارگروه مدیریت پسماند خراسان‌رضوی به کمیته‌های پنج‌گانه ذیل آن تفویض می‌شود، گفت: به همین منظور از این پس تصمیمات کمیته‌ها پس از هماهنگی با دبیرخانه برای انطباق با قوانین برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.

وی افزود :مسئولیت مطالعات لازم به منظور ارائه طرح‌های مدیریت پسماند در حوزه‌های گوناگون کشاورزی، صنعتی و معدنی را به کمیته‌های پنج‌گانه ذیل کارگروه تفویض کرد .

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌رضوی گفت: پس از تهیه طرح‌های مطالعاتی توسط هر کمیته با همکاری بخش خصوصی مدل تلفیقی مدیریت پسماند استان با تجمیع طرح‌ها تا پایان سال 93 تدوین شده و طرح جامع پسماند استان طراحی می‌شود.

واحدی از آغاز به‌کار سازمان پسماند صنعتی استان پس از تأیید اساسنامه تاسیس آن توسط دبیرخانه کارگروه خبر داد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی بر لزوم تدوین برنامه‌های مدیریت پسماند در کمیته‌های پنج‌گانه ذیل کارگروه به صورت استانی تاکید کردوگفت : اقدامات مدیریت پسماندهای صنعتی نباید به مشهد محدود شود و در سطح استان باید عملیاتی شود.

گفتنی است از دیگر مصوبات این جلسه ارائه گزارش آب منطقه‌ای به دبیرخانه کمیته پسماند صنعتی استان، احصا روش‌های کاهش حجم پسماندها توسط کمیته‌های پنج‌گانه ذیل کارگروه و حضور دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان‌رضوی در جلسات کمیته‌ها بود.

انتهای پیام/ز

Authors: باشگاه خبرنگاران