Skip to Content

شهرداری 180 میلیارد تومان یارانه حمل و نقل به سازمان اتوبوسرانی اختصاص می‌دهد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: شهرداری سال جاری 180 میلیارد تومان یارانه حمل و نقل به سازمان اتوبوسرانی اختصاص می دهد.


به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ خندان دل، بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای شهر مشهد، اظهار کرد: شهرداری 180 میلیارد تومان یارانه حمل و نقل به سازمان اتوبوسرانی و مترو اختصاص می دهد که این امر بار مالی به دنبال دارد.

وی ادامه داد: از میان 180 میلیارد تومان یارانه 70میلیارد تومان از محل فروش بلیت تامین  و 110 میلیارد تومان را شهرداری می‌پردازد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار مشهد بیان کرد: 20 میلیارد تومان از هزینه جابه‌جایی در مترو نیز از محل فروش بلیت و 80 میلیارد تومان باقی مانده را شهرداری تامین می کند.

Authors: خبرگزاری مــهر