Skip to Content

شهردار و ذی‌حساب جدید دولت آباد با حکم استاندار خراسان‌رضوی منصوب شد.

شهردار و ذی‌حساب جدید دولت آباد با حکم استاندار خراسان‌رضوی منصوب شد.


به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر در این حکم با اشاره به پیشنهاد شورای اسلامی شهر دولت آباد و با استناد به تبصره سه ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و شهرداران کشور، مهدی تارا را به سمت شهردار و ذی‌حساب جدید دولت آباد منصوب کرد.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی با این شهرداری، اظهار امیدواری کرد: با استفاده از امکانات مادی و معنوی موجود، زمینه مشارکت مردم در جهت پیشبرد سریع برنامه‌های توسعه عمران شهری و سایر امور رفاهی و خدماتی مورد انتظار شهروندان شهر دولت آباد فراهم شود.