اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۶

شور انتخابات در شهرستان فیروزه - محتوای خبر

 

 

متن خبر

شور انتخابات در شهرستان فیروزه

انتخابات پیش رو از زبان مردم خونگرم شهرستان فیروزه.